Strona Główna
Aktualności
Z życia szkoły, gminy, powiatu...
Godziny otwarcia
Regulamin
Stan czytelnictwa
Księgozbiór
Konkursy
Prace konkursowe
Wystawy
Spotkania autorskie
"Gazetka Biblioteczna"
Koło biblioteczne
Polecamy
Galeria
Publikacje nauczycieli
WDN
Ciekawe linki
Księga gości
Jesteś tu:
8

Prace konkursowe:
Info o konkursie

Karolina Korzeniowska IIIa
I miejsce


Monika Wanot Id
II miejsce


Jakub Staroń IIIa
III miejsce


Ewa Płonka Ic
IV miejsce


Dominika Zientek IIb
IV miejsce


Kamila Woźniak IIIb
V miejsce


Jadwiga Tendera IIIb
V miejsce


Karolina Kozik IIIb
VI miejsce


Patrycja Sojka Id
VI miejsce


Prace z konkursu o Wyspiańskim
Karolina Herzyk
I miejsce


Adrian Sobina
II miejsce


Marek Pipans
III miejsce


Monika Mendrok
III miejsce


Monika Mendrok
III miejsce


Dorota Mazur
Wyróżnienie


Jessica Koloch
Wyróżnienie


Magdalena Mola
Wyróżnienie


Marcin Ziętek
Wyróżnienie


Violet Sojka
Wyróżnienie


Dorota Smolorz
Wyróżnienie


REGULAMIN
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ - GIMNAZJUM
W GOCZAŁKOWICACH ZDROJU
  NOWY REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM W GOCZAŁKOWICACH- ZDROJU
  1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy Gimnazjum oraz rodzice.
  2. Godziny pracy biblioteki są ustalone na początku roku szkolnego.
  3. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
  4. Uczniowie mogą wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca, lekturę do czasu zakończenia omawiania na lekcjach oraz podręczniki na cały rok szkolny.
  5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów maja prawo do wypożyczeń większej ilości książek jednorazowo.
  6. Nauczyciele mogą wypożyczyć podręczniki i literaturę metodyczną na cały rok szkolny.
  7. Biblioteka nie wypożycza uczniom zbiorów audiowizualnych.
  8. Po upływie terminu zwrotu, czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub prolongować termin zwrotu na określony czas.
  9. Osobom, które nie oddają książek w terminie, zostanie ograniczona możliwość korzystania z wypożyczalni.
  10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia pozycji lub przyniesienia innej, uzgodnionej z bibliotekarzem.
  11. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do 10 czerwca danego roku szkolnego. Osobie, która nie rozliczyła się z biblioteką przyznaje się punkty ujemne wg Szkolnego Regulaminu Oceniania Zachowania. Natomiast w nowym roku szkolnym wstrzymuje się wypożyczenia do momentu uregulowania zaległości.
  12. Absolwenci oraz odchodzący ze szkoły pracownicy mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką.
  13. Wszystkie zbiory biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
  14. W bibliotece obowiązuje cisza oraz całkowity zakaz wnoszenia i spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
  15. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
  16. W przypadkach szczególnych- nie określonych niniejszym Regulaminem- decyduje nauczyciel bibliotekarz.

  REGULAMIN
  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ - GIMNAZJUM
  W GOCZAŁKOWICACH ZDROJU
  1. Z BIBLIOTEKI MOGĄ KORZYSTAĆ UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY ORAZ RODZICE.
  2. ZE ZGROMADZONYCH ZBIORÓW W BIBLIOTECE MOŻNA KORZYSTAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB.
   • WYPOŻYCZAJĄC JE DO DOMU
   • CZYTAJĄC LUB PRZEGLĄDAJĄC NA MIEJSCU (KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY, CZASOPISMA)
  3. JEDNORAZOWO MOŻNA WYPOŻYCZYĆ 2 KSIĄŻKI (NIE LICZĄC PODRĘCZNIKÓW) NA OKRES MIESIĄCA.
  4. LEKTURY MOŻNA WYPOŻYCZYĆ NA CZAS OPRACOWYWANIA ICH NA LEKCJI- WEDŁUG POLECEŃ NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU.
  5. WYPOŻYCZONE MATERIAŁY NALEŻY CHRONIĆ PRZED ZNISZCZENIEM I ZGUBIENIEM.
  6. CZYTELNIK, KTÓRY ZNISZCZY LUB ZGUBI KSIĄŻKĘ LUB INNE DOKUMENTY ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, MUSI ODKUPIĆ TAKĄ SAMĄ LUB INNĄ WSKAZANĄ PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA .
  7. WYPOŻYCZONE KSIĄŻKI I INNE RODZAJE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH MUSZĄ ZOSTAĆ ZWRÓCONE DO BIBLIOTEKI PRZED KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO.
  8. W PRZYPADKU ZMIANY SZKOŁY CZYTELNIK ZOBOWIAZANY JEST PRZED ODEJŚCIEM ROZLICZYĆ SIĘ Z BIBLIOTEKĄ.
  9. INTERNET SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO CELÓW EDUKACYJNYCH (ODRABIANIE ZADAŃ DOMOWYCH, POSZERZANIE WIEDZY, POSZUKIWANIE MATERIAŁÓW DO LEKCJI) I WYKORZYSTYWANIE GO W INNYCH CELACH JEST ZABRONIONE.
  10. KORZYSTAJĄCY ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ODPOWIADAJĄ ZA JEGO USZKODZENIA - JEŻELI WYNIKA TO BEZPOŚREDNIO Z WINY UŻYTKOWNIKA.
  11. UCZNIOWIE PRZEBYWAJĄCY W BIBLIOTECE SĄ ZOBOWIĄZANI DO SŁUCHANIA ZALECEŃ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA.
kontakt: biblioteka.gim.gocz@gmail.com